ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ

Διώροφη κατοικία σε εκτός σχεδίου περιοχή. Το κτίριο αποτελείται από: υπόγειο με βοηθητικούς χώρους και χώρο στάθμευσης, ισόγειο με την είσοδο, τη σκάλα ανόδου, δύο δωμάτια, χώρους υγιεινής και σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο τους χώρους διημέρευσης, και όροφο με ένα ακόμη δωμάτιο, βεστιάριο, και χώρους υγιεινής.

Επανομή, Θεσσαλονίκη

2006