ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Η πρόταση αφορά την ανέγερση κτιρίου κατοικιών στην Καλαμαριά συνολικού εμβαδού 480 τ.μ. Το ισόγειο του κτιρίου αποτελείται από τον χώρο εισόδου και 4 καταστήματα. Στους 4 ορόφους  του κτιρίου αναπτύσσονται 2 διώροφες κατοικίες, 180 τ.μ. η καθεμία, οι οποίες αποτελούνται από τους χώρους διημέρευσης στο πρώτο επίπεδο και τα υπνοδωμάτια και τους χώρους υγιεινής στο δεύτερο επίπεδο. Η πρόσοψη του κτιρίου οργανώνεται από ένα σύστημα κατακόρυφων περσίδων, που διατρέχει όλο το ύψος των ορόφων, προσφέροντας προστασία από τον πρωινό ήλιο και ιδιωτικότητα.

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2011