ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

Σιθωνία, Χαλκιδική

2013