ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ-ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ

Η μελέτη χρησιμοποιεί τα στοιχεία της χωροθέτησης λειτουργιών σε διαφορετικές στάθμες και της τομής ως κύρια συστατικά της αντιληπτικής και γεωμετρικής οργάνωσης του υπαίθριου χώρου. Η ανάπτυξη, αφενός, των υπαίθριων χώρων σε διαφορετικά επίπεδα λειτουργεί ως μέσο διάκρισης περιοχών που προσδίδει ταυτότητα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε θέσεις με διαφορετικές χρηστικές απαιτήσεις και η τομή, αφετέρου, λειτουργεί ως σύστημα αναγνώρισης και σήμανσης των διαφορετικών περιοχών.

Οι χώροι διαχωρίζονται ως προς τις λειτουργικές τους απαιτήσεις σε χώρους κίνησης και χώρους στάσης. Η γενική επιλογή ως προς τους χώρους κίνησης είναι η πρόταση για πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου μέρους του άξονα Αχειροποιήτου-Αγίας Σοφίας-Μητρόπολης-Μακεδονικού Μουσείου. Έμφαση δίνεται στη διασύνδεση των μνημείων της περιοχής μελέτης με τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής, με πορείες ή οπτικές φυγές. Η κύρια σχεδιαστική επιλογή για τους χώρους κίνησης είναι η χρήση ενός μοτίβου (pattern) πλακόστρωσης το οποίο προκύπτει αλγοριθμικά, ενισχύοντας το ροϊκό χαρακτήρα των περιοχών κίνησης.  Η πλακόστρωση θα κατασκευαστεί με εγκιβωτισμό μαρμάρινων πλακών σε χυτό δάπεδο. Αντίθετα, οι χώροι στάσης χωροθετούνται σε στάθμη χαμηλότερη από τη στάθμη των χώρων κίνησης και συσχετίζονται με τα ιστορικά μνημεία. Οι χώροι στάσης πλακοστρώνονται με σκουρόχρωμους κυβόλιθους σε ορθοκανονική διάταξη που ακολουθεί τους άξονες του εκάστοτε γειτονικού μνημείου.

Τα όρια ανάμεσα στους χώρους στάσης και κίνησης δηλώνονται με τη χρήση ενός αρχιτεκτονικού στοιχείου που έχει τη μορφή κεκλιμένου τοίχου ο οποίος παραπέμπει στους τοίχους αντιστήριξης των εκσκαφών. Οι τοίχοι αυτοί λειτουργούν ως τομές ανάμεσα στα επίπεδα και σηματοδοτούν τα σημεία των επεμβάσεων. Αποτελούν ένα κεντρικό στοιχείο της πρότασης καθώς δημιουργούν έναν οπτικό χάρτη της πρότασης και οργανώνουν αντιληπτικά το χώρο. Η γενική τους διάταξη δεν είναι γραμμική και συνεχής αλλά εμφανίζονται περισσότερο σαν να συνδιαλέγονται μεταξύ τους ακολουθώντας κάποιον αποσιωπημένο σχηματισμό. Ο σχηματισμός αυτός αποκαλύπτεται σταδιακά στον επισκέπτη και εμφανίζεται μερικώς μόνο από επιλεγμένες θέσεις. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αίσθηση ότι μια γεωμετρία, διαφορετική από την κυρίαρχη των οικοδομικών τετραγώνων, υπάρχει και αναδύεται σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης. Οι τοίχοι-τομές επικαλύπτονται με μεταλλικά προ-οξειδωμένα φύλλα. Με το ίδιο υλικό επενδύονται και τμήματα των υφιστάμενων τοίχων αντιστήριξης στον περίβολο των ιστορικών μνημείων χωρίς άλλη παρέμβαση.

Θεσσαλονίκη

2012

Διαγωνισμός

Συνεργάτες:

Βεργόπουλος Σταύρος
Γιουζέπας Δημήτρης
Δήμτσας Νίκος
Ευσταθίου Όλγα
Καλαμπαλίκη Ουρανία
Πρασσά Μαρία
Τσάρας Ιωάννης
Χωραφά Πέννυ

Κυκλοφοριακή Μελέτη: Καρτσακλή Δήμητρα
Φυτοτεχνική Μελέτη: Γιουζέπας Δημήτρης